you're reading...
bancar, ECONOMIC, GENERAL, HOTNEWS, international, JOBURI, ONG, POLITIC, social

Procedura in premiera aplicata de UE

ue.png

Comisia Europeană avertizează România cu privire la existenţa unei abateri semnificative în 2016 de la obiectivele pe termen mediu privind deficitul bugetar.

Aceaşi comisie cere  Consiliului European să adopte o recomandare astfel încât România să ia măsurile necesare în 2017 pentru corectarea acestei abateri. Potrivit unui document CE, este prima oară când se aplică această procedură a cadrului de guvernanţă economică al UE, prin care statee membre au posibilitatea de a lua măsuri de corectare a problemelor identificate astfel încât să se evite deschiderea unei proceduri de deficit excesiv.

„Comisia Europeană a transmis României un avertisment cu privire la existenţa unei abateri semnificative în 2016 de la traiectoria de ajustare în vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu.

Consiliul UE a adoptat ulterior o recomandare în care confirmă nevoia ca România să adopte măsurile necesare pentru a se asigura că avansul nominal al cheltuielilor guvernamentale nu va depăşi 3,3% în 2017, ceea ce corespunde unei ajustări structurale de 0,5% din PIB. Pe baza estimărilor de primăvară publicate recent de CE, există riscul unei devieri semnificative de la ajustarea recomandată în 2017.

În 2018, ţinând cont de situaţia sa fiscală, România ar urma să facă ajustări suplimentare pentru a atinge obiectivul său bugetar pe termen mediu, de realizare a unui deficit structural de 1% din PIB. Conform Pactului de Creştere şi Stabilitate, ajustarea se va translata în cerinţa unei rate nominale de creştere a cheltuielilor guvernamentale primare care să nu depăşească 4,3%, care ar corespunde unei ajustări structurale de 0,5% din PIB.

În absenţa modificării politicilor, există riscul unei abateri semnificative de la acea cerinţă în 2018. În plus, estimările de primăvară publicate recent de CE previzionează un deficit guvernamental general de 3,5% din PIB şi 3,7% din PIB pentru 2017 şi 2018, peste plafonul de 3% din PIB acceptat în Uniunea Europeană.

Consiliul consideră că este că vor fi necesare noi măsuri semnificative începând din 2017 pentru a îndeplini prevederile Pactului de Creştere şi Stabilitate, pe fondul deteriorării semnificative a perspectivei fiscale”, se arată în documentul Comisiei Europene (click pentru a vizualiza documentul)

Observaţiile Comisiei Europene:

– Cadrul fiscal al României este sănătos, dar nu este pe deplin pus în aplicare.

– Evaziunea fiscală a fost ridicată în România, reducând veniturile din taxe şi distorsionând economia. În acest domeniu, ca urmare a recomandărilor specifice, românia a făcut însă un progres limitat. Dincolo de măsurile luate în ceea ce priveşte taxarea din domeniul hotelier, catering şi alte industrii specifice, a microîntrepriderilor şi a PFA, abordările sectoriale şi pe categorii asupra taxării afacerilor riscă să impună o povară administrativă atât pe business, cât şi pe autoritatea fiscală, fără să ducă la îmbunătăţirea colectării.

– Resursele nu sunt concetrate pe sectoarele cu cele mai mari riscuri de evaziune fiscală, dându-se o atenţie limitată plăţilor la negru, în timp ce măsurile coercitive predomină faţă de cele preventive.

-Riscul de sărăcie şi excluziune socială a rămas foarte ridicat mai ales în familiile cu copii, a persoanelor cu dizabilităţi, a romilor şi a populaţiei din mediul rural.

– Există diferenţe semnificative de gen în ceea ce priveşte sărăcia la bătrâneţe şi din cauză că în România nu există o egalizare a vârstei de pensionare, ceea ce face ca femeile să primească pensii mai mici decât bărbaţii.

-Deşi a crescut semnificativ în ultimii ani, salariul minim din România rămâne printre cele mai mici din UE. Punerea în practică a recomandărilor CE privind constituirea unui grup de lucru tripartit pentru stabilirea unui mecanism de calcul al salariului minim pe criteriii obiective economice şi sociale a întârziat.

– Corupţia din sistemul de sănătate afectează populaţia cu venituri mici şi din mediul rural.

– Procesul de decizie şi de administrare este netrasparent, iar corupţia este răspândită la acest nivel.

Lipsa infrastructurii de transport este una dintre principalele piedici pentru dezvoltarea economică.

– Deşi România are una dintre cele mai mari rate a investiţiilor din UE, investiţiile publice au scăzut în 2016 şi din cauza neaccesării fondurilor europene.

– Corupţia persistă la toate nivelurile şi rămâne un obstacol pentru mediul economic, deşi s-au făcut paşi importanţi pentru combaterea acesteia.

 

 

Reclame

Despre jurnaluldemaine.ro

Jurnalul de maine - Stiri - Informatii - Evenimente - | Romanian Online News Agreggator | - Stiri si noutati mai aproape de tine -

Discuție

Comentariile nu sunt permise.

Eveniment recomandat de JURNALUL DE MAINE

Click pentru inscrirea la eveniment. Locuri limitate!

Recomandari JURNALUL DE MAINE

jurnaluldemaine recomanda reportajele digi24 "Romania furata"

URMĂREŞTE-NE PE TWITTER

SALVATI-LE VIETILE!

De astăzi JURNALUL DE MAINE  va posta in permanență pe prima pagină  un simbol al strigătului de ajutor al tuturor sufletelor nevinovate, victime ale acestui război.
Reclame
%d blogeri au apreciat asta: